Giỏ hàng của bạn có: 0 sản phẩm
TZone - Lamborghini
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00027
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 24
Kích thước : 19.50 x 8.00 x 4.20 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 750.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00026
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 24
Kích thước : 19.50 x 8.00 x 4.20 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 750.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00025
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 24
Kích thước : 18.00 x 7.80 x 4.20 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 750.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00024
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 24
Kích thước : 18.00 x 7.80 x 4.20 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 750.000 VND
Hình lớn