Giỏ hàng của bạn có: 0 sản phẩm
TZone - Hennessy
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00363
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 26.00 x 11.00 x 6.30 (cm)
Nhãn hiệu : Hennessy
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 4.600.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00364
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 26.00 x 11.00 x 6.00 (cm)
Nhãn hiệu : Hennessy
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 4.600.000 VND
Hình lớn