Giỏ hàng của bạn có: 0 sản phẩm
TZone - BMW
Nhà sản xuất : Kyosho
Mã hàng : KY00033
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 23.00 x 9.60 x 9.00 (cm)
Nhãn hiệu : BMW
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 2.500.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : Kyosho
Mã hàng : KY00030
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.80 x 9.90 x 8.50 (cm)
Nhãn hiệu : BMW
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 1.600.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : Kyosho
Mã hàng : KY00018
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 26.40 x 10.60 x 7.50 (cm)
Nhãn hiệu : BMW
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 1.600.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : Kyosho
Mã hàng : KY00029
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 25.60 x 10.90 x 7.80 (cm)
Nhãn hiệu : BMW
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 1.600.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : Kyosho
Mã hàng : KY00032
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 23.60 x 9.90 x 7.10 (cm)
Nhãn hiệu : BMW
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 2.500.000 VND
Hình lớn