Giỏ hàng của bạn có: 0 sản phẩm
TZone - Audi
Nhà sản xuất : Kyosho
Mã hàng : KY00031
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.60 x 10.50 x 6.90 (cm)
Nhãn hiệu : Audi
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 2.000.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : Kyosho
Mã hàng : KY00024
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 28.20 x 11.00 x 9.60 (cm)
Nhãn hiệu : Audi
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 2.000.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : Kyosho
Mã hàng : KY00023
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 28.20 x 11.00 x 9.60 (cm)
Nhãn hiệu : Audi
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 2.000.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : Kyosho
Mã hàng : KY00021
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.60 x 10.60 x 6.90 (cm)
Nhãn hiệu : Audi
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 2.000.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : Kyosho
Mã hàng : KY00020
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.60 x 106.00 x 69.00 (cm)
Nhãn hiệu : Audi
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 2.000.000 VND
Hình lớn