Giỏ hàng của bạn có: 0 sản phẩm
TZone - Sản phẩm
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00381
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.77 x 10.69 x 6.47 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Giá: 3.600.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00382
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.77 x 10.69 x 6.47 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Giá: 3.600.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00374
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 20.15 x 9.85 x 8.24 (cm)
Nhãn hiệu : Porsche
Giá: 3.200.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00376
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 20.15 x 9.85 x 8.24 (cm)
Nhãn hiệu : Aston Martin
Giá: 2.800.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00371
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 23.10 x 10.30 x 9.00 (cm)
Nhãn hiệu : Bugatti
Giá: 6.800.000 VND
Hình lớn